หน้าหลัก > สมัครเป็นดีลเลอร์
สมัครเป็นดีลเลอร์

วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Dealers)

การสมัคร ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

  • ชื่อนามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • จังหวัดที่ต้องการนำไปจำหน่าย

การสมัคร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครรูปแบบนิติบุคคล ต้องใช้สำเนาใบจดทะเบียนการค้าและ ภพ.20(ถ้ามี)

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถซื้อสินค้าราคาส่ง และจะต้องทำสัญญาระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยบังคับยอดสั่งซื้อทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

>> กรอกใบสมัคร <<

  • Pre Order สินค้าล่วงหน้า 1 เดือน โดยแจ้งให้ฝ่ายขายรับทราบ และเป็นการแสดงให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่า ซื้อไปจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง มิใช่มีจุดประสงค์ที่จะซื้อไปใช้เอง หรือแจกจ่ายให้ญาติสนิท ( ซึ่งนาน ๆ จึงจะมาใช้บริการเป็นครั้ง ๆ ) เป็นการป้องกันการแข่งขันลดราคา และเพื่อให้ดีลเลอร์ทุกคนสามารถมีกำไรจากการจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง 
  • ต้องเป็นการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  • ฝ่ายขายจะดูแลการจัดส่ง หากมีข้อสงสัย หรือติดขัดประการใด สามารถสอบถามกับฝ่ายขายโดยตรง
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.