หน้าหลัก > นโยบายร้านค้าและเงื่อนไขข้อตกลง
นโยบายร้านค้าและเงื่อนไขข้อตกลง

นโยบายร้านค้าและเงื่อนไขข้อตกลง

          ทางผู้ขายโดยนัยความหมายหมายถึง "neribana-high.com" ทางผู้ซื้อโดยนัยความหมายหมายถึง “ลูกค้า” สินค้าโดยนัยความหมายหมายถึงสินค้าที่ทาง "neribana-high.com" จัดจำหน่ายโดยคำความหมายหมายถึง “สินค้า” โดยทั้งหมดโดยมีความหมายตกลงซื้อ-ขายสินค้าโดยตรงต่อกัน

เงือนไขการซื้อขาย

          ทางผู้ขายได้เสนอขายสินค้าต่อลูกค้าโดยมีค่าราคาของสินค้าในหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนและค่าส่งจะเสนอให้ลูกค้าชัดเจนเช่นกันตอนตกลงชำระเงิน
          ทางผู้ขายสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าได้โดยทันทีหากเห็นความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้า
          ทางผู้ขายได้รับข้อมูลจากลูกค้าถือเป็นข้อมุลของทางร้านค้าด้วยเช่นกัน
          ทางผู้ขายสามารถเปลี่ยนช่องทางการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ทางผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าก่อนลูกค้าทำการซื้อขายได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงือนไขของสินค้า

          ทางผู้ขายเป็นผู้จำหน่าย เนริบาน่า ไฮ ทั้งรูปแบบโดยตรงและรูปแบบผ่านตัวแทน หากลูกค้าซื้อจากช่องทางอื่นใด ที่ไม่ใช่จากเว็บไซต์นี้ เมื่อเจอสินค้าชำรุด ไม่ได้รับสินค้า หรือปัญหาอื่นใด ทางผู้ขายไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
          เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ ทางผู้ขายถือว่าลูกค้าได้อ่านขอบเขตความรับผิดชอบ เงื่อนไขการซื้อและเงื่อนไขของสินค้าเรียบร้อยแล้วและยอมรับขอบเขตความรับผิดชอบนี้

เงือนไขการจัดส่ง

          โดยส่วนใหญ่ผู้ขายจัดส่งโดยใช้การจัดส่งของ SCG Express หรือ ผู้ขายอาจเปลี่ยนการจัดส่งแล้วแต่กรณีของลูกค้า
          การจัดเตรียมของใช้เวลา 1-2 วัน ไม่นับ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยูดประจำปีตามที่ทางการเป็นผู้กำหนด
          สินค้าจัดส่งช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งถ้าอยู่ห่างไกลก็อาจจะช้ากว่าปกติ เช่นถิ่นฐานนอกเมือง ภูเขา เกาะ หรือการเดินทางไม่สะดวกการขนส่งอาจล่าช้าได้
          หากลูกค้ามีข้อส่งสัยในการจัดส่งให้รีบติดต่อผู้ขายโดยทันทีเพื่อหาทางแก้ไข
          หากสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วและเกิดสูญหายจะอยู่ในในข้อตกลงของผู้ซื้อเองไม่เกี่ยวกับผู้ขาย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.